Kurs języka migowego dla studentów z kierunku pedagogika
na poziomie rozszerzonym

Serdecznie zapraszamy studentów z kierunku pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, którzy uczestniczyli w kursie języka migowego w poprzednich edycjach do udziału w bezpłatnym kursie języka migowego na poziomie rozszerzonym.

Terminy zajęć: 11 XI w godzinach 18:00-19:30 14 XI w godzinach 9:00-15:00 18 XI w godzinach 18:00-19:30 21 XI w godzinach 9:00-15:00 2 XII w godzinach 18:00-19:30 5 XII w godzinach 9:00-15:00 18 XII w godzinach 9:00-15:00 7 I 2022 w godzinach 18:00-19:30 13 I 2022 w godzinach 18:00-19:30 14 I 2022 w godzinach 18:00-19:30 15 I 2022 w godzinach 9:00-15:00

Kurs będzie prowadzony przez platformę MS Teams.

Będzie możliwy udział synchroniczny (na żywo podczas zajęć przez kamerę) jak i asynchroniczny (nagrania z zajęć będą dostępne dla uczestników po zajęciach).

Kurs będzie poprowadzony przez trenera języka migowego Macieja Sudewicza.

Zaproszenie od prowadzącego na YouTube:

Zajęcia realizowane są  w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W celu zgłoszenia proszę wypełnić komplet dokumentów od 18 do 28 października 2021 i wysłać skan z podpisem do:

Dr Iwony Florek iwona@wsge.edu.pl

Kontakt: 22 789 19 03 wew. 23

KOMPLET DOKUMENTÓW do pobrania

Projekt „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Skip to content