Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi realizuje projekt nr POWR.03.05.00-00-z028/18 pt. „Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej”.  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

W ramach projektu zapraszamy studentów z kierunków Bezpieczeństwo wewnętrzne  do zgłoszenia udziału w stażu.

Za odbycie stażu student otrzyma wynagrodzenie: 16,66 zł za godzinę w tym koszt pracodawcy i składki pracownika.

Do zrealizowania łącznie 720 godzin podczas 6 miesięcy stażu – łączna kwota stypendium stażowego – około 12 000 zł  w tym koszt pracodawcy i składki pracownika.

Przykładowe miejsca odbywania stażu:

  1. STOWARZYSZENIE INICJATYW EKOLOGICZNYCH I SPOŁECZNYCH SIES – ul. Sienkiewicza 4, Józefów
  2. Europejskie Służby Ochrony Kujawka I. Sp.j. – ul. Przemyska 11A, 02-361 Warszawa
  3. Centrum Doradczo-Szkoleniowe Wioleta Wieczorek-Płochocka
  4. Detektywi.net – Warszawa (biuro na ul. Domaniewskiej 44) lub Siedlce (biuro na ul. Józefa Piłsudskiego 18).*

Uwaga: w programie płatnych staży można wziąć udział tylko jeden raz.

*Po rekrutacji a przed podpisaniem umowy o staż należy zgłosić się do pracodawcy celem odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

Student może sam zaproponować inne miejsce odbycia stażu. W tym celu prosimy o kontakt do dnia 22 października 2021 r. – opiekun stażysty również otrzymuje wynagrodzenie.

Dokumenty (Formularz rekrutacyjny): WNIOSEK KANDYDATA

Regulamin stażu: REGULAMIN

Zapraszamy do wysłania zgłoszenia drogą mailową: i.dawidowicz@wsge.edu.pl lub osobiście w dziekanacie uczelni w Józefowie do dnia 27 października 2021 r.

Więcej informacji pod numerem tel. 22 780 10 07 wew. 23 oraz  i.dawidowicz@wsge.edu.pl

Projekt „Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skip to content