W dniu 25 marca 2022 obyła się Międzynarodowa Konferencja „ Prawo prywatne jako instrument prawny gwarantujący prawa człowieka” organizowana przez Wisdom Academy College (Albania) oraz WSGE.

Była to kolejna konferencja współorganizowana przez naszą alma Mater i Wisdom Akademy. Konferencja obyła się w formie hybrydowej: w siedzibie uczelni oraz zdalnie za pośrednictwem platformy Zoom.

Wybór tematu nie jest przypadkowy: w tych niespokojnych czasach historycznych należy przypominać o prawach człowieka przysługujących wszystkim ludziom, różnych narodowości, rasy, wieku i płci.

WSGE reprezentowali: dr Iwona Florek oraz dr Marcin Mamiński z wystąpieniem nt. „prawo do własności jako prawo człowieka. Uwagi wstępne”

Materiały konferencyjne:

Program Konferencji

Call for paper

Skip to content