Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Pedagogiczną z cyklu „Dziecko i rodzina” pt.: Proces kształcenia i wychowania – postpandemiczna transformacja.

Konferencja odbędzie się w wersji hybrydowej w budynku naszej uczelni – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, ul. Sienkiewicza 4 (wejście od ul. Wawerskiej), 05-410 Józefów oraz w dostęie on-line.

Termin: 26 kwietnia 2022 (wtorek) – początek godz. 9:00.

Dostęp do transmisji poprzez linki na stronie Konferencji:

DOSTĘP ON-LINE do KONFERENCJI

W ramach Konferencji odbędą się również warsztat oraz wykład aktywizujący:

15.00-16.30 – Warsztat (w formie hybrydowej – sala nr 15 / on-line)

dr hab. Mariusz Jędrzejko prof. ndzw

tytuł: FAS/FASD – perspektywa psychopedagogiczna. Wyzwania dla edukacji i profilaktyki

LINK do transmisji LIVE

16:45-18:00 – Wykład aktywizujący (w formie on-line)

mgr Magdalena Szypulska-Zyga

tytuł: Wsparcie dzieci i  ich rodziców w sytuacjach kryzysowych w kontekście konfliktu  zbrojnego w Ukrainie

LINK do transmisji LIVE

Zapraszamy do zapoznania się z Programem Konferencji (w formacie pdf).

Szczegółowe informacje dostępne są na STRONIE KONFERENCJI

Skip to content