Jest nam miło zakomunikować, że WSGE dołączyło do grona 160 uczelni, które przyjęły Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Tym samym nasza Alma Mater zobowiązuje się formalnie do uwzględniania i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności oraz dbania o wszechstronny rozwój we wszystkich obszarach działalności oraz upowszechniania tych zasad wśród interesariuszy.

W imieniu Rektora Deklarację podpisała Prorektor ds. Kontaktów międzynarodowych, nauki i ewaluacji kształcenia dr Iwona Florek

Skip to content